آرشیو خدمات، مشاوره حقوقی

دادخواست با درخواست فرق دارد. دادخواست درخواستی است که در قالب و فرم ویژه‌ای به دادگاه عرضه می‌شود. دادخواست همچنین با اظهارنامه تفاوت دارد. اظهارنامه وسیله رسمی مطالبه حق است که از سوی ادارهء ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود ولی دادخواست را از راه مراجعه به دادگاه‌ها عرضه می‌کنند.

مشاوره حقوقی رایگان به آحاد مردم توسط کانون بسیج حقوق دانان بیجار در حسینیه شهر برگزار شد .

به همت سازمان بسیج حقوق دانان برگزار شد

آقای نوریان یکی از قضات دادسرا در این جلسه در خصوص انحرافات و بزه دید گی کودکان و نوجوانان در استفاده از این فضا به عنوان پر جمعیت ترین گروه نسلی ایران که در فضای مجازی حضور دارند

بمناسبت ایام مبارک دهه فجر برگزار میگردد

برگزاری مشاوره حقوقی رایگان در ایام مبارک دهه فجر به عموم مردم استان کردستان در رده های شهرستان های تابعه ، لذا هموطنان عزیز در استان میتوانند جهت بهره مندی از این خدمات بصورت رایگان به هریک از رده های این سازمان واقع در دفاتر حمایت ها مراجعه فرمایند .